US CH Argo De La Bahia

        US CH Argo De La Bahia

              US CH Argo at 1 year

          US CH Argo at 7 months

         US CH Argo at 7 weeks

          US CH Argo at 4 years old

            US CH Argo at 9 months

          US CH Argo at 3.5 years

         US CH Argo at 2.5 years 

               US CH Argo 6 years

            US CH Argo at 5 years

US Champion Argo de La Bahia

4 years old Palm Springs 1-13-2011

Video by Filmagrapher Erick Ybarra Jr